Wprowadzenie Definicja subkultury hippisów Subkultura hippisów powstała w latach 60. XX wieku i była związana z ruchem społecznym opartym na idei pokoju, miłości i wolności. https://www.pftechnology.eu/pl/produkty/ppo-prasa-pierscieniowa-osadu/ Hippisi promowali prostotę życia, bliskość z naturą oraz sprzeciw wobec wojny i konsumpcjonizmu. Ich wpływ na kulturę i społeczeństwo Hippisi mieli ogromny wpływ na kulturę i społeczeństwo swojego czasu. […]