globalny wpływ

Początki ruchu hippisów Geneza ruchu hippisów Ruch hippisów narodził się w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na społeczne i polityczne zmiany tamtego okresu. Młodzi ludzie zaczęli sprzeciwiać się konformizmowi i konserwatywnym wartościom, dążąc do większej wolności i autentyczności. Podstawowe wartości i ideały https://domelit.pl/ hipisów Hippisi głosili pokój, miłość, równość i wolność. […]