harmonijne społeczności

Historia i ideologia hippiów Początki ruchu hippiowskiego w latach 60. XX wieku Lata 60. XX wieku były okresem wielkich zmian społecznych i kulturowych. Ruch hippiowski narodził się jako odpowiedź na konwencjonalne wartości i normy. Młodzi ludzie, zainspirowani ideą wolności i równości, zaczęli sprzeciwiać się konsumpcjonizmowi i wojnie w Wietnamie. Główne wartości i idee hippiów Hippiowie […]