hippiowie

Historia hippiów Początki ruchu hippiowskiego Ruch hippiowski narodził się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na konformizm społeczny i wojnę w Wietnamie. Młodzi ludzie, zwani hippisami, pragnęli stworzyć społeczność opartą na miłości, wolności i pokojowej koegzystencji. Ideologia i wartości hippisów Hippisi wierzyli w równość, tolerancję i akceptację wszystkich ludzi niezależnie od rasy, płci […]