hippisi

Historia hippisów Ruch hippisowski narodził się w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ruch hippisowski powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Był to czas, gdy młodzi ludzie zaczęli sprzeciwiać się konserwatywnym wartościom i szukać nowych sposobów życia. Jego przedstawiciele głosili idee pokoju, wolności i miłości. Hippisi byli znani z głoszenia idei […]