sztuka

Wprowadzenie Definicja subkultury młodzieżowej Subkultury młodzieżowe to grupy ludzi o wspólnych zainteresowaniach, stylu życia i wartościach, które odróżniają ich od reszty społeczeństwa. Mogą być związane z muzyką, modą, sztuką uliczną czy sportem. Subkultury tworzą swoje własne reguły, symbole i język, co pomaga członkom identyfikować się wzajemnie i budować silną wspólnotę. Rola sztuki w życiu młodych […]